Vem är Hesa Fredrik?

Och hur kan han hjälpa oss?

Har du hört Hesa Fredrik? Han är en tuta som tjuter när det har hänt något riktigt farligt. Tutan betyder att du ska gå in och stänga dörrar och fönster. Fyra gånger om året testas Hesa Fredrik så att vi kan lära oss att känna igen hur han låter.

Hesa Fredrik har en viktig uppgift. Han ska varna och informera när något farligt händer. På många tak runt om i Sverige sitter Hesa Fredrik redo att skrika ut om det händer något farligt. Han finns på sammanlagt 4 500 ställen.

Varför heter Hesa Fredrik så?

Första gången Hesa Fredrik testades för många år sedan tyckte en hes man som hette Fredrik att tutan lät lika hes som han gjorde. Mannen jobbade på en tidning och skrev om den nya tutan och kallade den Fredrik. Uttrycket spred sig snabbt i hela Sverige.

Egentligen heter Hesa Fredrik Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Skriv en kommentar