OM DEN HÄR SIDAN

Den här webbplatsen är utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg.

Krissamverkan Kronoberg är ett brett nätverk för samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer i Kronobergs län med representanter från kommunerna och deras räddningstjänster, Länsstyrelsen, polismyndigheten, Region Kronoberg och Försvarsmakten.

Läs mer om Krissamverkan Kronoberg Länsstyrelsens webbplats.

Kontaktuppgifter:

Telefon 010-223 70 00

E-post kronoberg@lansstyrelsen.se

Produktion: Abeba+RÖD

Programmering: Useful innovation

Foto och illustrationer: Länsstyrelsen i Kronoberg län, Landstinget i Kronobergs län, Värends Räddningstjänst, Shutterstock, iStockphoto, Tommy Durath, Martin Wickström, Lars Edqvist och Ronny Östling.

Upphovsman och illustratör till Vilda Hilda-karaktärerna: Erika Lindmark

Skriv en kommentar