Ring 112 för hjälp

Ibland kan det hända något farligt när ingen vuxen är i närheten. Om du har en telefon så ska du då ringa 112. Det är ett nummer som man ska ringa i nödfall.

När du har ringt 112 är det viktigt att du berättar två saker:

• Vad har hänt?

• Var har det hänt?

När ska man ringa 112? Här är några exempel:

• När det brinner

• Om någon är skadad och behöver ambulans

• Om någon behöver skydd av polis

Skriv en kommentar