Vad är en brandvarnare?

– Hesa Fredrik förklarar

Vet du vad det är för skillnad på en brandvarnare och en brandsläckare?
Här förklarar Hesa Fredrik vad viktiga ord betyder.

Brandvarnare

En brandvarnare är en liten dosa som sitter i taket hemma, i skolan och på jobbet. Brandvarnaren tjuter när den känner av rök. En del brandvarnare är så känsliga så att de tjuter bara du öppnar ugnsluckan.

Om det verkligen brinner så är det viktigt att ringa 112 när brandvarnaren tjuter.

Det är viktigt att batterierna i brandvarnaren byts ofta.

Brandsläckare

Brandsläckare kan se ut på lite olika sätt. De kan finnas hemma, i skolan, på jobbet eller i bilar och bussar. De används för att snabbt släcka en liten eld när den precis har börjat. Brandsläckare är ofta tunga och svåra för barn att använda.

Hesa Fredrik

Du vet väl vem Hesa Fredrik är? Det är jag som tjuter när något farligt har hänt. Då ska du gå in och stänga dörrar och fönster.

 

Pandemi

När många bli sjuka samtidigt och smittan sprider sig snabbt i flera länder kallas det pandemi.

112

112 är de siffror du ringer för att få hjälp när någon är skadad eller när det är risk att någon ska skadas.

Skriv en kommentar