Vi tjänar på att ta vårt eget ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om vi i Sverige har en god krisberedskap så är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt.
Dessutom har vi alla mycket att tjäna på att förbereda oss för att klara oss själva i åtminstone några dygn.

Genom att skaffa oss kunskaper och förbereda oss för alla typer av kriser ökar chansen att vi klarar oss från att drabbas onödigt hårt av en oväntad och oönskad händelse.
Var gränsen går mellan vårt eget och samhällets ansvar är inte reglerat. Barn, gamla och sjuka kan inte ta samma ansvar som friska, vuxna människor.
Om vi är friska och vuxna förväntas vi göra det vi kan för att klara oss själva. Vad innebär det?
Det betyder att vi alla förväntas att:

 • vara medvetna om och förbereda oss för katastrofer, olyckor och andra kriser.
 • vara medvetna om att samhället i första hand måste använda resurserna till grupper som inte kan klara sig själva.
 • hålla oss informerade och följa myndigheters råd.
 • vara beredda för att klara vårt eget behov av mat, vatten och värme under krisens första dygn.

Däremot är det ingen som förväntar sig att du själv ska kunna sköta allt. Och det offentliga Sverige måste ge dig förutsättningar att hantera din egen situation.

Framför allt ska samhället så långt som möjligt förebygga katastrofer och kriser. Det är också samhällets uppgift att se till att informera på ett tydligt sätt om hur du kan klara dig själv. Det finns också en rad myndigheter som tar ansvar för olika specialområden i samhället.

Kriser är oftast komplicerade, och det är inte alltid självklart vem som har ansvar för vad. En princip som kan vara bra att komma ihåg är att ansvaret ska ligga så nära händelsen som möjligt. Det innebär att kommunerna har ett stort ansvar vid kriser.
Ju större kris, desto fler måste vara med och ta en del av ansvaret.
Om du är vuxen och frisk kan det vid en kris vara bra att fundera i samma tankebanor som den amerikanska presidenten John Kennedy:
Fundera på vad du kan göra för samhället istället för vad samhället kan göra för dig.

Vem tar ansvar för vad?

 • Att klara försörjning med mat, vatten och värme de första dygnen
  - Du själv
 • Att förebygga kriser och lindra effekterna
  - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Att informera om vad som händer
  - Kommunen
 • Att informera vid en kärnkraftsolycka
  Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Att lag och ordning fungerar
  - Polisen
 • Att samordna insatser i ett större område
  - Länsstyrelsen
 • Att släcka bränder och ta hand om skadade människor
  - Räddningstjänsten
 • Att stänga av vägar och järnvägar när det behövs
  - Trafikverket
 • Att transportera och vårda skadade människor
  - Landstinget
 • Att upprätthålla flygsäkerheten
  - Luftfartsverket

Att diskutera

 • Vilket ansvar är det rimligt att du tar?
 • Vilket ansvar kan du själv ta?
 • Vet du vad du ska göra för att klara en kris?
 • Vet du hur du tar reda på information i en kris?

Skriv en kommentar

Vad är 9 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)