VEM ÄR HESA FREDRIK

OCH HUR KAN HAN RÄDDA VÅRA LIV?

Har du hört Hesa Fredrik? Om du bor i en tätort kanske du har hört när hans hesa skrik testas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Hesa Fredrik är ett varningssystem som kan rädda våra liv.

Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige. Det är inte alltid ljudsignalerna (eller tyfonerna som de också kallas) används, utan ibland kommer informationen enbart via radio och TV. Det är dessa sätt att sprida informationen som ska användas i första hand. Från och med den 1 juli 2017 kan VMA skickas via sms till mobiltelefoner som har använts i ett visst område. På så sätt får personer som befinner sig i området information om att något har inträffat. Efter att du har tagit del av ett VMA är det viktigt att söka vidare efter mer information till exempel på Krisinformation.se

När Hesa Fredrik varnar ska du:

1. Gå inomhus!
2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även  ventiler och fläktar.
3. Lyssna på radio eller se på TV.
Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.
4. Kolla på www.krisinformation.se

Vad är det Hesa Fredrik varnar för?

Det kan till exempel vara gasutsläpp, extremt väder eller en stor brand. Det kan till och med vara flyglarm om landet är i krig.

Varningsmeddelanden sänds när det är akut fara för liv och hälsa. Informationsmeddelanden sänds för att hindra eller begränsa skador på liv och hälsa.

Om du bor nära ett kärnkraftverk finns en särskild service. Här kan du också bli varnad inomhus genom speciella radiomottagare.

Hesa Fredrik föddes år 1931. Varför heter han Fredrik?

Första gången Hesa Fredrik testades tyckte Dagens Nyheters dåvarande krönikör Oscar Fredrik Rydqvist att larmsignalen lät lika hes som han själv. Uttrycket spred sig snabbt, bland annat genom Karl Gerhard, en av den tidens mest berömda artister.

Det officiella namnet på Hesa Fredrik är Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Hesa Fredrik har kusiner i en rad andra länder runt om i världen.

 


Skriv en kommentar

Vad är 12 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)