GASLARM I LESSEBO

När gas läckte ut och larmet gick, visste de flesta på Vida paper i Lessebo vad de skulle göra. Ute i samhället var det däremot inte lika självklart.

Thomas Lindroos är produktionschef på Vida Paper i Lessebo. När gasolyckan inträffade satt han i en konferenslokal på utbildning.

– En av de anställda ringde och sa att lossningsslangen brustit och att gas läckte ut. Jag insåg direkt att det var allvar och stack iväg och hämtade friskluftstuber, säger Thomas.

Den som stod vid lossningsbryggan hade utlöst VMA-larmet, viktigt meddelande till allmänheten. Medan larmet tjöt tömdes fabriken på de sextio till sjuttio personer som var i tjänst.

Samtidigt ryckte Räddningstjänsten ut. När den kom fram var läckaget stoppat. Räddningstjänsten fick inrikta sig på att se till att ingen fanns kvar i byggnaderna.

Totalt tog ambulansen med sig tretton skadade. Några av dem fick bli kvar på sjukhuset över natten.
Gynnsam vind gjorde att det mesta av gasen stannade inom fabriksområdet, men lukten kändes även i kvarteren runt omkring.

Thomas Lindroos är produktionschef på pappersbruket i Lessebo.

– Alla hushåll i Lessebo hade redan före olyckan fått hem en folder med information om vad man ska göra om larmet går på pappersbruket. Efter olyckan hade man ett informations-
möte för allmänheten. Då visade det sig att många inte hade hört larmet. Och de som hörde, visste inte att det betydde att man ska hålla sig inomhus och lyssna på radio.

Olyckan har lett till ändrade rutiner och bättre säkerhet när man lossar svaveldioxid. Kommunikationen med SOS har också förbättrats.

Skriv en kommentar

Vad är 3 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)