Väpnade konflikter och krig

Det är länge sedan det var krig i Sverige men på många ställen runt om i världen är det oroligheter och krig.

Vilka konsekvenser kan det få?

Många människor tvingas på flykt på grund av konflikter och krig och en del av dessa människor kommer till Sverige som flyktingar. Krig kan ske på olika sätt, inte bara genom så kallade väpnade konflikter och krig där man använder olika typer av vapen. Det kan också ske genom att motståndare försöker påverka politiska beslut genom att sprida felaktig information till invånarna.   Det kan också handla om att komma åt känslig information om verksamheter som är viktiga i samhället eller påverka handel mellan länder. Gränsen mellan fred och krig kan ibland vara otydlig.

Vad gör samhället?

Försvarsmakten är den myndighet som ska försvara Sverige. Flera olika myndigheter och organisationer arbetar för att skydda Sverige som ett demokratiskt och öppet land.

Vad kan du göra?

I Sverige har vi något som kallas totalförsvarsplikt och som gäller för alla svenskar mellan 16 och 70 år. Den 2 mars 2017 bestämde Sveriges regering att den person som är totalförsvarspliktig kan kallas in till mönstring och skrivas in till grundutbildning med värnplikt. Läs mer på Rekryteringsmyndighetens hemsida.

Skriv en kommentar

Vad är 5 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)