Social oro

Social oro kan visa sig på olika sätt i samhället. Det kan till exempel handla om protester, demonstrationer eller upplopp. En följd kan bli att konflikter mellan olika grupper ökar och att invånare vänder sig mot olika representanter för samhället som polis, räddningstjänst och ambulans.

Sociala medier kan också vara ett sätt för grupper av människor att samlas kring olika frågor för att visa sitt missnöje med hur samhället fungerar.

Vilka konsekvenser kan det få?

Både människor och egendom riskerar att skadas.

Vad kan samhället göra?

Från samhällets sida handlar det om att olika myndigheter arbetar tillsammans för att skapa förtroende hos människor i samhället, för att förebygga och motverka oroligheter.

Vad kan du göra?

• Tänk på vilken information du skriver och delar i sociala medier.
• Alla individer har ansvar för sina egna handlingar men det kan vara svårt att stå emot grupptryck. Prata med en vuxen om du behöver hjälp eller stöd.
• Larma polisen om du ser att ett brott begås.

Skriv en kommentar

Vad är 10 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)