Terrorism

Dramatiska händelser som bombdåd och flygplanskapningar har förekommit i Sveriges moderna historia.

Attentatet i Stockholm 2017 och dödsskjutningarna i Norge sommaren 2011 visade att terrorn kan slå till även i vår del av världen. Terrordåden i Paris 2015 och Bryssel 2016 är andra exempel på händelser som har inträffat i Europa.

Våldsbejakande extremism är ett gemensamt begrepp för grupper eller organisationer som inte accepterar de sätt på vilka ett demokratiskt samhälle är ordnat och som använder våld för att få igenom sina idéer.

 

Vilka konsekvenser kan det få?

Terrorism är ett sätt att påverka ett samhälle med våld, skada demokratin och sprida skräck hos människor.

Vad gör samhället?

• Många myndigheter och organisationer arbetar förebyggande med frågor som rör våldsbejakande extremism.

• I Sverige arbetar Polisen och Säkerhetspolisen (SÄPO) med att förhindra terrordåd.

Skriv en kommentar

Vad är 13 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)