Storm

Kronoberg ligger i en blåsig del av Sverige. Det är nog de flesta medvetna om. Klimatförändringar med mer extremt väder kan leda till stormar med värre konsekvenser. Särskilt hårt kan stormen slå i kombination med kallt väder.

Vilka konsekvenser kan det få?

Människor skadas av nedfallande tak och träd. El- och telenätet slås ut. Bil- och tågtrafiken stoppas. Samhällsservicen får problem eftersom folk inte kan ta sig till jobbet. Hemtjänsten får svårt att nå fram till gamla och sjuka. Apotekens medicinförråd tar slut. Under ett elavbrott kan inte bensin pumpas upp till ambulanser och andra fordon.

Vad kan du göra?

• Se till att vara utrustad så att du klarar några dygns isolering i bostaden eller på jobbet.

Skriv en kommentar

Vad är 12 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)