Skolskjutningar

Ibland hör vi på nyheterna om att en eller några har skjutit vilt omkring sig inne i en skola. Resultatet är nästan alltid skadade och döda. Det är lätt att tro att detta bara är något som händer i länder där vapenlagar gör att fler har tillgång till skjutvapen. På senare år har skolskjutningar inträffat också i grannländer till Sverige som Finland och Tyskland. I Trollhättan attackerade en person skolpersonal och elever med ett svärd i oktober 2015.

Vilka konsekvenser kan det få?

Bortsett från skador och de personliga tragedierna kan det leda till svåra trauman för eleverna och personalen i de drabbade skolorna, och även deras anhöriga.

Vad kan du göra?

• Det är inte ovanligt att skolskjutningar har sin bakgrund i någon form av mobbning. Slå därför larm om du ser tecken på mobbning. Information om mobbning finns på Vårdguiden 1177.se och på Friends.se.

•  Är du elev och ser någon person på din skola som beter sig underligt, säg till en vuxen. Detsamma gäller om du ser inlägg på sociala medier som du reagerar på.

• Är du lärare eller arbetar på en skola finns vägledning och stödmaterial kring grovt våld och väpnat våld på  Skolverkets webbplats.

Skriv en kommentar

Vad är 15 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)