Översvämning

Att åar och sjöar svämmar över om våren är inget nytt. Klimatförändringar med mer regn gör att risken för översvämningar ökar. Förtätning av städer, med en större andel asfalterade ytor, gör att nätet som ska ta hand om dagvattnet inte klarar att ta emot kraftiga regn.

Vilka konsekvenser kan det få?

Översvämmade källare, förorenat dricksvatten, jordskred, elavbrott, teleavbrott. Samhällsservice ställs in eftersom folk inte kan ta sig till jobbet. Hemtjänsten får svårt att nå fram till gamla och sjuka. Apotekens medicinförråd tar slut. Under ett elavbrott kan inte bensin pumpas upp till ambulanserna.

Vad kan du göra?

• Se till att vara utrustad så att du klarar flera dygns isolering i bostaden eller på jobbet.

Skriv en kommentar

Vad är 13 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)