Kemikalieutsläpp

Utsläpp av gas eller andra kemikalier kommer ofta från industrier, men kan även komma från till exempel ishallar. Om en lastbil med en kemikalielast välter, kan det leda till omfattande problem både i trafiken och för omgivningen.

Vilka konsekvenser kan det få?

Gaser och andra kemikalier är ofta hälsofaror. Gaser kan vara giftiga att inandas och andra kemikalier kan vara frätande eller brandfarliga.

Vad kan du göra?

• Om en gasläcka inträffar nära dig, se till att dörrar och fönster är stängda. Stäng av ventilationen.

• Lyssna på Sveriges radio P4 för att få information.

Skriv en kommentar

Vad är 4 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)