Falsk information

Spridning av falsk information och rykten, t.ex. via Internet, sociala medier och massmedia är en stor risk i dagens samhälle.

Vilka konsekvenser kan det få?

Falsk information kan leda till att människor får en felaktig bild av olika händelser i samhället. Det kan till exempel hända genom att det sprids felaktig information på sociala medier. Ett inlägg kan nå många människor på väldigt kort tid. Det finns också exempel på att falsk information har spridits mellan olika organisationer och myndigheter.

Vad kan du göra?

• Fundera över budskapet – vad säger informationen dig? Vill den få dig att ändra dina åsikter eller ditt agerande? Av vilken anledning?
• Från vilken källa kommer informationen? Kan man lita på denna källa? Finns informationen även i andra källor?
• Tänk efter vad du skriver i sociala medier. Vet du att det stämmer? Kan du stå för dina åsikter? Vad kan det du skriver få för konsekvenser för andra?
• Tänk på att inte dela information, t.ex. på sociala medier, som du inte vet är sann. Om du gör det kan du bidra till att sprida falsk information.

Skriv en kommentar

Vad är 8 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)