Strömavbrott

Strömavbrott kan uppstå som en följd av katastrofer som stormar och översvämningar. Det har också hänt att strömmen i stora delar av Sverige slagits ut på grund av tekniska fel.

Vilka konsekvenser kan det få?

Vårt samhälle blir alltmer beroende av att vi har tillgång till el. Strömavbrott leder till att de flesta av oss blir utan internet. En stor del av våra samhällsfunktioner slås ut. Fundera på hur din arbetsplats eller skola skulle fungera utan internet. Strömavbrott slår också hårt mot viktiga transporter, eftersom bränsle inte kan pumpas upp till ambulanser och andra fordon.

Vad kan du göra?

• Se till att vara utrustad så att du klarar några dygns isolering i bostaden eller på jobbet.

• En radio som går på batteri är ett bra sätt att hålla sig informerad när strömavbrottet slår ut internet, telefoner och TV.

Skriv en kommentar

Vad är 13 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)