SAMHÄLLETS ANSVAR OCH VÅRT EGET ANSVAR

Vad kan vi förvänta oss av samhället?

Var gränsen går mellan vårt eget och samhällets ansvar är inte reglerat. Barn, gamla och sjuka kan inte ta samma ansvar som friska, vuxna.
Om vi är friska och vuxna förväntas vi göra det vi kan för att klara oss själva. Genom att skaffa oss kunskaper och förbereda oss för olika typer av kriser ökar chansen att vi klarar oss från att drabbas onödigt hårt av en oväntad och oönskad händelse.

Vårt eget ansvar
Att kunna klara några dygn utan ström, utan att kunna komma till en livsmedelsaffär eller utan dricksvatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi har tänkt efter före.
 Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för de mest nödställda. Då kan polis, räddningstjänst och övrigt räddningsmanskap koncentrera sina resurser på dem som till exempel är skadade eller sjuka.

Det betyder att vi alla förväntas:
• vara medvetna om och förbereda oss för katastrofer, olyckor och andra kriser.
• vara medvetna om att samhället i första hand måste använda resurserna till grupper som inte kan klara sig själva.
• hålla oss informerade och följa myndigheters råd.
• vara beredda för att klara vårt eget behov av mat, vatten och värme under krisens första dygn.

Räddningstjänsten har tillgång till bandvagnar

Samhällets ansvar
Däremot är det ingen som förväntar sig att du själv ska kunna sköta allt. Det offentliga Sverige måste ge dig förutsättningar att hantera din egen situation.
 Framför allt ska samhället, så långt det är möjligt, förebygga katastrofer och kriser. Det är också samhällets uppgift att se till att informera på ett tydligt sätt om hur du kan klara dig själv.

Det finns också en rad myndigheter som tar ansvar för olika specialområden i samhället. Kriser är oftast komplicerade, och det är inte alltid självklart vem som har ansvar för vad. En princip som kan vara bra att komma ihåg är att ansvaret ska ligga så nära händelsen som möjligt. Det innebär att kommunerna har ett stort ansvar vid kriser. 
Ju större kris, desto fler måste vara med och dela ansvaret.

Skriv en kommentar

Vad är 5 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
Viktigt! För att lämna en kommentar, måste du skriva svaret på frågan (så vi vet att du är en människa) :-)